Alkuun | Yhtiö | Tehtyjä | Tiesitkö että...          

Indeksointi (tietojen tallennus)


Asiakirjoissa olevan tiedon ”irroittaminen” tallennettavaksi tapahtuu esim. silmin ja käsin, jolloin käsittelijä tallentaa tiedon käsin kohdejärjestelmään. Tällainen käsin tapahtuva tallennus ei välttämättä ole se tehokkain tapa...


Mikäli kyseessä on skannattu asiakirja voidaan yleensä käyttää optista lukua (merkintunnistus, ”OCR”, Optical Character Recognition) tietojen ”irroittamisessa” kuvatiedostosta. OCR:n avulla voidaan tallentaa koko asiakirjan kaikki sisältö kerralla myöhempää käyttöä varten, tai, mikäli OCR on konfiguroitu tällaiseen, tallentaa vain tiettyjen asiakirjan alueiden sisältämä tieto. Tämä jälkimmäinen on tyypilllisesti kyseessä esim. laskujen ja muiden pääasiassa määrämuotoisten asiakirjojen tietojen tallennuksessa.


Jos taas kyseessä on valmis PDF, ja se on tuotettu siten että siinä oleva tieto on sen sisältämässä erillisessä tekstikerroksessa, ei varsinaista OCR:ää välttämättä tarvita, vaan automatisoidun tallennuksen tarvitsema raakadata saadaan tästä tekstikerroksesta.


Kaikissa tapauksissa tulee luoda tapaus- ja sovelluskohtainen logiikka joka hakee OCR:n tuottamasta datasta, tai tekstikerroksen sisällöstä, tarvittavat tiedot, ja soveltaa näin saatuihin tietoihin tarkistuksia tarvittaessa (kuten henkilötunnuksen, IBAN tilinumeron, pankkiviitteen, vakuutusnumeron, ajokortin hallinnollisen numeron, passin numeron, jne. tarkisteen laskeminen), ja tallentaa saadut ja tarkistetut tiedot kohdejärjestelmään.


Autamme valitsemaan kuhunkin tapaukseen soveltuvan tiedon haltuun oton menetelmän, ja tarvittaessa voimme myös auttaa valitun järjestelmän tai menetelmän konfiguroimisessa tuottamaan haluttu lopputulos.


Tuotevalikoimassamme on itse kehittämämme, edullinen merkintunnistukseen perustuva selainkäyttöinen, täysin konfiguroitavissa oleva ja oppiva erilaisten asiakirjojen sisältämän tiedon tarkistuksen ja tallennuksen järjestelmä jota on käytetty jo miljoonien asiakirjojen tietojen tallennuksen automatisointiin. Laskuja, sopimuksia, hakemuksia, liitteitä...


«Alkuun